José Parlá / Prose

Ryuichi Sakamoto / EV.Café Of The 21st Century

Bijutsu Techo April 2013 Extra Issue / Future Curation

Grace Continental / S.S.2013

Photo Works Magazine 2013 Spring / vol.1

Risaku Suzuki & Kim Jiyoun / Shugen -Celebration / Expression-

Isetan / Into The Future No.3

Gallery 916 / Y.Ernest Satow

Architecture. Possible here? “Home-for-All”

Takaaki Yoshimoto / Yoshimoto Takaaki Ga Saigo Ni Nokoshita 30manji / The Second Volume / Yoshimoto Takaaki Jidai To Mukiau

Takaaki Yoshimoto / Yoshimoto Takaaki Ga Saigo Ni Nokoshita 30manji / The First Volume / Yoshimoto Takaaki Jicho O Kataru

Kisei Kobayashi Photo Exhibition / Toku Kara Kita Fune

TOTO Architecture Library / Waro Kishi / Jyusou Suru Kenchiku / No.2

TOTO Architecture Library / Riichi Miyake / Genkai Design / No.1

Tokyo TDC, vol.23 / The Best in International Typography & Design / Overseas Edition

Tokyo TDC, vol.23 / The Best in International Typography & Design

Tokyo TDC, vol.23 / The Best in International Typography & Design

Ryuichi Sakamoto + Compilation Team / NO NUKES 2012

Isetan / Into The Future No.2

Tomoko Mukaiyama / Multus #1

Nmagazine / Hideki Nakajima / Pu

Nmagazine / Hideki Nakajima / Pu

Nmagazine / Hideki Nakajima / Pu

Nmagazine / Hideki Nakajima / Pu

Nmagazine / Hideki Nakajima / Pu

Isetan / Into The Future No.1

Gallery 916 / Arita Taiji / first born / Booklet

Yoshimasa Tsuchiya / Sylvan Whispers

Ryuichi Sakamoto / Trio Tour 2011 in Europe

Inspired By Jakuchu Ito

Isetan / Excellent Women

Ryuichi Sakamoto / Three

Keiko Nomura / Soul Blue

Cut, No.311

Ishiuchi Miyako / Silken Dreams

Ishiuchi Miyako / From Coccons

Yoshitomo Nara / The Little Little House in The Blue Woods

Daiwa Press Viewing Room 13

Gallery 916 / Alejandro Chaskielberg / Booklet

Taiji Matsue / Surficial Survey