Yoshihiko Ueda / Materia / Booklet / No.1

CASA Via Bus Stop / Logotype

Gallery 916 / Logotype

yutu / Logotype

Mayumi Hosokura / KAZAN

Ryuichi Sakamoto / Playing The Piano Europe 2009

Ryuichi Sakamoto / Playing The Piano 2009–2011

Ryuichi Sakamoto / Playing The Piano Usa 2010 / Korea 2011

Ryuichi Sakamoto / Playing The Piano In Seoul / Korea 2011

Ryuichi Sakamoto / Playing The Piano Europe 2009

Ryuichi Sakamoto / Path_ryuichi Sakamoto Playing The Piano 2009–2011

Schola / Junichi Konuma + Ryuichi Sakamoto Selection / From Satie To Cage / No.9

Kishin Shinoyama Photo Book / The Sixties By Kishin

Sora Botanical Garden / Mark + Logotype

Yoshido Gallery / Mark + Logotype

Takeo Paper “KI-HOUSHI Exhibition” 2011

Noguchi Rika Exhibition / The Light Reaching The Future

Noguchi Rika Exhibition / The Light Reaching The Future

Shoumei Tomatsu To Okinawa Taiyo Heno Love Letter

Cut, No.291

Berlin 2000-2011 Playing Among The Ruins Exhibition

Ikemura Reiko / Transfiguration

Cut, No.290

Ryuichi Sakamoto + Compilation Team / Ima Dakara Yomitai Hon 3.11 Go No Nihon

Via Bus Stop Accessories / A.W.2011

Via Bus Stop Museum / Logotype

Yoko Ono Exhibition Hiroshima Memorial Award 8th / Kibou No Michi / 2011 / 1

Masayoshi Sukita / Yellow Magic Orchestra / Tour Book

Cut, No.287

Cut, No.287

Cut, No.287

Kazuyoshi Nakamura / Saikoho

Kazuyoshi Nakamura / Saikoho

Cut, No.279

Schola / Eiichi Ohtaki Selection / The Road To Rock / No.8

Makiko Koie / Aura

Schola / Ryuichi Sakamoto Selection / Beethoven / No.7

Banana Yoshimoto / Donguri Shimai

Humming Head / 2012 / Diary

Oonuki Taeko + Ryuichi Sakamoto / UTAU