Ryuichi Tamura / Index / Collected Poems

Maiko Haruki / Dazaifu

Rieko Shiga / Lilly

Antoine D’agata / Situations

Kiichi Fujiwara / Sensou Kaikin

Ryumei Yoshimoto / Jicho wo Kataru

Masachi Osawa / The Origin of Nationalism

Miyako Ishiuchi / Innocence

Seiichi Furuya / Aus den Fugen

Portrait Session

Hideki Nakajima / Clear In The Fog

Gustavo Alberto Garcia Vaca / The Hidden Infinities

Taiji Matsue / Jp-22

Yoshii Lobinson / Tour 2005 At The White Room / Tour Book

Tourbillon / Tour 2005 Heaven / Tour Book

Tokyo Art Directors Club Annual 2005

Banana Yoshimoto / Mizuumi

In-between

Ryuichi Sakamoto / 05 / Official Score Book

Ryuichi Sakamoto / Tour 2005 / Tour Book

Ryuichi Sakamoto / 04 / Official Score Book

Kodansha Gendai Shinsho / Renewal / from 1738 Issue Until Present

Shoin Kajii / Nami

Banana Yoshimoto / Umi No Futa

Beyond Fibers

Rinko Kawauchi / Aila

Noguchi Rika / The Planet

Randy Taguchi / Hotsure To Musubore

Vincent Gallo / The Brown Bunny

Randy Taguchi / Tabibito No Kokoroe

Kazuyoshi Nakamura / 15 Singles+1 1997-2002

Oasis / Live Forever

Banana Yoshimoto / Argentine Hag

Continuity / Transgression

Tokyo TDC Exhibition 2002 / Anual Report

Ryuichi Sakamoto + Sustai nability For Peace / No War

Noguchi Rika Exhibition / A Feeling Of Something Happening

Ryuichi Sakamoto / Brazil Box

Banana Yoshimoto + Yoshitomo Nara / Hinagiku No Jinsei “Case”

Unfinished, No.1